Liên hệ với chúng tôi

Liên lạc

Liên hệ với chúng tôi qua một trong các văn phòng hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu dưới đây.
Global Head Office | London
29 Threadneedle Street, London EC2R 8AY
(+44) 0203 856 8180
China Head Office | Beijing
A06 Floor 4, Building A, Borui Building No. 26 A North Dongsanhuan Road, Chaoyang Qu, Beijing, 100020
(+86) 010-85925292
Vietnam Office | Hanoi
KT1 floor - Block B - HongKong Tower, 243A De La Thanh Street, (Lang Thuong ward, Dong Da district) Hanoi
(+84) 024-71018889
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.
//www.intergreat.com/sites/default/files/ieg-home-block/office_location_0.png